Upang higit na makasabay at mapagbuti ang mga kabataang Malabonian sa pagkamit ng edukasyong sapat at may kalidad gayundin para sa darating na pagbubukas ng klase sa Setyembre 13, ipinamahagi ng Malabon City Local School Board sa pangunguna nang butihing Punong Lungsod ng Malabon, Kgg. Antolin “Len-Len” A. Oreta, III, na kinatawan ni Igg. Konsehal Jose Lorenzo “Enzo” A. Oreta ang 76,801 piraso ng mga USB-OTG Flash Drives na nagkakahalaga ng Php 36,062.394.00.

Isinagawa ang pamamahagi ng mga Flash Drives nuong ika-21 Hulyo, 2021 sa Paaralang Elementarya ng Panghulo-Main kasabay ng pagpupulong ng mga Punongguro, mga Tagamasid Pansangay at Pampurok sa pangunguna ng mga opisyales ng Tanggapan ng Sangay ng mga Paaralang Lungsod ng Malabon, sa pamumuno ni Dr. Mauro C. De Gulan, Tagapamanihalang Pansangay.

Kaalinsabay nito, nilagdaan din ng mga Punongguro ang Katibayan ng Pagtanggap sa mga Flash Drives na ipinamahagi ng Malabon City Local School Board. Inaasahang mas magiging kapana-panabik sa mga mag-aaral at guro ng Sangay ng Malabon ang bagong taunang pampanuruan sa mga kagamitang ito na magiging kaakibat sa Blended Learning Modality.

Ang pamamahagi ng mga USB-OTG Flash Drive sa bawat mag-aaral na Malabonian ay upang maisakatuparan ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa pamamagitan ng Blended Learning Modality, gamit ang mga teknolohiya tulad ng Cellphones, at Tablets. Inaasahan na magiging malaking tulong din ito sa mga kaguruan upang mabawasan ang mga papel na kinakailangang iwasto na maaaring magdulot ng kontaminasyon bunga ng pandemya. Dagdag pa rito ang pagsisikap ng Kagawaran na maisabuhay ang Core Values nito na mabawasan ang mga punong puputulin upang gawing mga papel na siyang pangunahing adhikain ng Core Values ng DepEd, Maka-KALIKASAN.