TUNGHAYAN:
Nagsagawa ang Tanggapan ng Sangay ng mga Paaralang Lungsod ng Malabon sa pangunguna ng Sangay ng Implementasyong Pang-Kurikulum ng malalimang pagtatasa o quality assurance ng mga modyuls na ipamamahagi para sa ikalawang markahan. Nilahukan ito ng mga Tagamasid Pansangay sa iba’t ibang asignatura, mga Tagamasid Pampurok, mga Pungguro-Kasangguni, mga UlongGuro at ilang mga guro.
Bago nito, ibayong pag-iingat ang ginawa ng punungguro at mga kawani ng paaralan sa pamamagitan ng pag-disinfect ng mga gamit at ng mga silid-aralan, gayundin ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocols.