TINGNAN:  Ang katatapos na webinar ngayong araw na pinangunahan ng Sangay ng Implementasyong Pang-Kurikulum ng Tanggapan ng Sangay ng mga Paaralang Lungsod ng Malabon ukol sa pagpapaliwanag ng Kautusang PangKagawaran Blg. 31 o ang pansamantalang patnubay para sa pagtatasa at pagmamarka sa kasalukuyang panahon batay sa Basic Education Learning Continuity Plan. Naging tagapanayam sa webinar na ito ang mga PanRehiyong Tagamasid Pansangay na sina Gng. Micah S. Pacheco, Agham at si Gng. Bernadeth Daran, Matematika. Binigyang-daan nila ang pagpapaliwanag, paglilinaw at pagibigay ng mga halimbawa ukol sa magiging pamamaraan ng assessment o pagtatasa ngayon sa panahon ng bagong kadayawan. Mahigit sa dalawang libo at dalawang daang mga guro, ulongguro punongguro, at mga kawani ng SDO Malabon City ang nanood at nakiisa sa panayam na ito at nga maging aktibo sa pagsagot sa mga gawain at katanungan ng mga tagapanayam. Nagsilbi itong daan upang higit na maunawaan ang magiging daloy ng pagtatasa sa taunang pampaaralang ito.