Opisyal na Pahayag

      Ang SDO Malabon City, bilang ahensiya ng pamahalaan ay patuloy na naglilingkod para sa kapakanan at kabutihan ng kagawaran at ng mga kabataang Pilipino. Hangad po naming makatugon sa lahat ng inyong pangangailangan sa abot ng aming makakaya batay sa mga opisyal na kautusan.

      Kaugnay po ng DepEd Order No. 038 s. 2020 na inilabas noong Nobyembre 20, 2020, ang mga reimbursement/s o mga nagastos hanggang Disyembre 31, 2020 na may kaugnayan sa pagtupad sa tungkulin at may kalakip na opisyal na resibo ay naibigay na po sa kinauukulan. Ang nabanggit na Deped Order po ay may bisa hanggang taong 2020 po lamang. Ibig pong sabihin, ang mga nagastos sa mga petsang hindi na po sakop ng kautusan ay hindi po muna maibabalik o mare-reimburse sa ngayon. Kailangan po nating maghintay ng panibagong kautusan na magiging batayan po ng ahensiya para sa mga susunod na hakbang.

      Bilang tugon po ng Tanggapan ay isinama na po sa school Annual Implementation Plan (AIP) ang pangangailangang ito para sa taong 2021. Kung sakali po na mayroon na pong opisyal na kautusan ay maaari po itong maibigay agad.

      Sana po ay inyong maunawaan ang katayuan ng Tanggapan. Hangad po naming matugunan ang lahat ng inyong pangangailangan. Hintayin lamang po natin ang guidelines na manggagaling sa kagawaran upang maging maayos po ang proseso. Sa oras po na mayroon na po tayong pagbabatayan, makaaasa po kayo na matatanggap po ninyo ang nararapat.

      Maraming Salamat po.