Kasalukuyang nagpupulong ang mga opisyales ng Tanggapan ng Sangay ng mga Paaralang Lungsod ng Malabon ukol sa DepEd Regional Advisory na inilabas nuong Nobyembre 12, 2020. Pinangunahan ni SDS Dr. Mauro C. De Gulan ang mga mahahalagang aspeto ukol sa pagpapatupad ng BE-LCP gayundin ang paglalatag ng mga kaayusan sa pagkuha ng mga Learning Support Aides para sa mga paaralan.