Project LETRA

Project LETRA(Localized Electronic Tool for Reading Advancement)      Bilang tugon sa DepEd Order No. 12 s. 2015, “Guidelines on the Early Language Literacy, and Numeracy Program” at DM 173 s. 2019 na may titulong, Hamon: Bawat Bata Bumabasa (3B’s Initiative), ang edukasyon ng mga Pilipino ay dapat malinang upang makapag-ambag sa panghabambuhay na pagkatuto. continue reading : Project LETRA

USB-OTG Flash Drive Ipinamahagi sa mga Paaralan sa Lunsod ng Malabon

Upang higit na makasabay at mapagbuti ang mga kabataang Malabonian sa pagkamit ng edukasyong sapat at may kalidad gayundin para sa darating na pagbubukas ng klase sa Setyembre 13, ipinamahagi ng Malabon City Local School Board sa pangunguna nang butihing Punong Lungsod ng Malabon, Kgg. Antolin “Len-Len” A. Oreta, III, na kinatawan ni Igg. Konsehal continue reading : USB-OTG Flash Drive Ipinamahagi sa mga Paaralan sa Lunsod ng Malabon